Szanowny Kliencie!

Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem pomocy prawnej w szybkiej, rzeczowej i taniej formie skorzystaj z usługi e-porada, znajdującej się na niniejszej stronie.
Usługa ta umożliwia uzyskanie opinii bądź analizy prawnej, ewentualnie sporządzenie pisma procesowego lub wzoru umowy. Kontakt z Klientem odbywa się drogą korespondencyjną (e-mail, fax, telefon) - dotyczy to przedstawienia zagadnienia prawnego, dostarczenia niezbędnych dokumentów, jak również uzgodnienia wysokości honorarium za wykonaną usługę adwokacką. Pamiętaj, że wszelkie czynności dokonane w ramach punktu 1.i 2. (poniżej) nie wiążą się z jakimikolwiek kosztami.

Aby uzyskać pomoc prawną on-line należy: 

 1. Przesłać maila na adres adwokat@szyndler-wolak.pl z opisem swojej sprawy lub problemu prawnego lub wykorzystać w tym celu formularz znajdujący się w zakładce KONTAKT
 2. Oczekiwać e-maila zwrotnego potwierdzającego odebranie pytania przez Kancelarię wraz z zaproponowaną ceną za zleconą usługę oraz terminem jej realizacji
 3. W przypadku akceptacji ceny dokonać wpłaty uzgodnionej kwoty na konto: 

  Kancelaria Adwokacka 
  adw. Monika Szyndler-Wolak 
  59-700 Bolesławiec 
  ul. Daszyńskiego 9A/1 
  nr rachunku: 65 1050 1575 1000 0090 7316 4981 
  SWIFT: INGBPLPW

 4. Usługa adwokacka zostanie wykonana niezwłocznie (w umówionym wcześniej terminie) po dokonaniu wpłaty.
Kancelaria zastrzega sobie możliwość zaproponowania Klientowi udzielenia pomocy prawnej w trybie bezpośrednim lub drogą korespondencyjną (fax, list polecony), o ile okaże się, że zlecenie Klienta jest skomplikowane pod względem faktycznym lub prawnym, wymaga dostarczenia dokumentów oraz złożenia wyjaśnień ustnie lub pisemnie.

Kancelaria zastrzega sobie możliwość odmówienia wykonania  usługi e-porada na rzecz Klienta.
733 212 199
600 878 872
adwokat@szyndler-wolak.pl
katalog stron KANCELARIA ADWOKACKA Bolesławiec - ADWOKAT Monika Szyndler-Wolak